KULTURA

OPERA www.opera.wroclaw.pl/1/ ul. Świdnicka 35 +48 71 344 57 79
+48 71 370 88 18
NARODOWE FORUM MUZYKI www.nfm.wroclaw.pl/ ul. Marszałka J. Piłsudskiego 19 +48 71 342 24 59
+48 71 330 52 24
TEATR MUZYCZNY CAPITOL www.teatr-capitol.pl/pl/ ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67 +48 71 789 04 00
+48 71 789 04 51
TEATR POLSKI www.teatrpolski.wroc.pl/ ul. G. Zapolskiej 3 +48 71 316 07 00
TEATR WSPÓŁCZESNY www.wteatrw.pl/index.xml ul. Rzeźnicza 12 +48 71 358 89 22
TEATR LALEK www.teatrlalek.wroclaw.pl/ Plac Teatralny 4 +48 71 335 49 11

Muzea

PANORAMA RACŁAWICKA www.panoramaraclawicka.pl/ ul. Purkyniego 11 +48 71 344 23 44
+48 71 344 16 61
MUZEUM NARODOWE www.mnwr.art.pl/ ul. Powstańców Warszawy 5 +48 71 372 51 50
MUZEUM ETNOGRAFICZNE www.muzeumetnograficzne.pl/ uL. Traugutta 111/113 +48 71 344 33 13
MUZEUM POCZTY I TELEKOMUNIKACJI www.muzeum.wroclaw.pl/ ul. Z. Krasińskiego 1 +48 71 346 95 82
MUZEUM ARCHITEKTURY www.ma.wroc.pl/ uL. Bernardyńska 5 +48 71 344 82 79
MUZEUM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO www.muzeum.uni.wroc.pl/ Pl. Uniwersytecki 1 +48 71 375 26 18
MUZEUM PRZYRODNICZE www.muzeum-przyrodnicze.uni.wroc.pl/ ul. Sienkiewicza 21 +48 71 375 41 45
MUZEUM HISTORYCZNE www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl/ ul. Kazimierza Wielkiego 35 +48 71 391 69 40
MUZEUM SZTUKI MIESZCZAŃSKIEJ www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl/  Stary Ratusz - Rynek +48 71 347 16 93
MUZEUM ARCHEOLOGICZNE www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl/ ul. Cieszyńskiego 9 +48 71 347 16 96
MUZEUM MILITARIÓW www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl/ ul. Cieszyńskiego 9 +48 71 347 16 96
MUZEUM SZTUKI MEDALIERSKIEJ www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl/ ul. Kazimierza Wielkiego 35 +48 71 391 69 40
MUZEUM SZTUKI CMENTARNEJ www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl/ ul. Ślężna 37/39 +48 71 791 59 04
MUZEUM FARMACJI www.muzeumfarmacji.umed.wroc.pl ul. Kurzy Targ 4 +48 71 791 59 04
MUZEUM TEATRU www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl pl. Wolności 7a +48 71 784 04 40

KONTAKT

WROCLAW TRAVEL SERVICE Tomasz Rajch
ul. Lipowa 3,
56-410 Dobroszyce
NIP: PL 578-240-80-30
Regon 020731001

Mobile: +48 502 445 319
Mobile: +48 721 614 601
Telefon: +48 71 740 58 88
e-mail: biuro@wroclaw-travel-service.pl